• หาดไร่เลย์  ถ้ำพระนาง เกาะหม้อ เกาะทับ ทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะปอดะ
รหัส 019-0609
วันที่เดินทาง
เม.ย.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
5,555/คู่ บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
Villa Cha-Cha Krabi

ลูกค้าเดินทางถึงที่พักด้วยตนเอง พักผ่อนตามอัธยาศัย ฯ

วันที่ 2
หาดไร่เลย์  ถ้ำพระนาง เกาะหม้อ เกาะทับ ทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะปอดะ

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เจ้าหน้าที่รับประมาณ 8.00-8.30 น. โปรแกรมดำน้ำทะเลแหวก ดูปะการัง ตามโปรแกรม หาดไร่เลย์  ถ้ำพระนาง เกาะหม้อ เกาะทับ ทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะปอดะ เดินทางกลับสู่ที่พัก (จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศอุทยาน และสภาพอากาศ) (ทานอาหารมื้อที่ 2 + อุปกรณ์ดำน้ำฟรี) เดินทางกลับที่พัก

วันที่ 3
Villa Cha-Cha Krabi

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  – ลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ

เงื่อนไข
 1. ที่พัก 3 วัน 2 คืน
 2. อาหารเช้าที่โรงแรม 2 มื้อ กลางวันในทัวร์ 1 มื้อ
 3. โปรแกรมดำน้ำ 1 วัน พร้อมอุปกรณ์ ไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ
 4. รถรับ-ส่ง ไปดำน้ำ
 1. ราคานี้เป็นราคาต่อ 1 ท่าน แพ็กเกจพร้อมที่พักต้องจองอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป
 2. ชาวต่างชาติมีค่าบริการเพิ่ม ท่านละ 500 บาท
 3. ราคานี้ไม่รวมค่าอุทยาน
 4. ไม่รวม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
 5. ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ
 6. ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น

อัตราค่าบริการ

3 วัน 2 คืน 16 เม.ย – 31 ต.ค.22,23 1 พ.ย. – 23 ธ.ค. 21

16 ม.ค. – 11 เม.ย. 22

Deluxe Room 5,555/คู่

เพิ่มต่อ 1 คืน 750 บาท/ท่าน

5,555/คู่

เพิ่มต่อ 1 คืน 750 บาท/ท่าน

Grand View with Balcony 6,100/คู่

เพิ่มต่อ 1 คืน 850 บาท/ท่าน

6,100/คู่

เพิ่มต่อ 1 คืน 850 บาท/ท่าน

Deluxe Seaview 6,700/คู่

เพิ่มต่อ 1 คืน 950 บาท/ท่าน

6,700/คู่

เพิ่มต่อ 1 คืน 950 บาท/ท่าน

Junior Suite (พัก 3 ท่าน) 6,300/คู่

เพิ่มต่อ 1 คืน 700 บาท/ท่าน

6,300/คู่

เพิ่มต่อ 1 คืน 700 บาท/ท่าน

Villa Family

(พัก 4 ท่าน)

6,200/คู่

พักเพิ่มต่อ 1 คืน 800 บาท/ท่าน

6,200/คู่

พักเพิ่มต่อ 1 คืน 800 บาท/ท่าน

Beachfront Family Suite (พัก 3 ท่าน) 7,700/คู่

เพิ่มต่อ 1 คืน 1,200 บาท/ท่าน

7,700/คู่

เพิ่มต่อ 1 คืน 1,200 บาท/ท่าน

 • 0-2 ปี ฟรี
 • 3-5 ปี ไม่มีเตียงเสริม 1,200 บาท/ท่าน
 • 6-10 ปี มีเตียงเสริม 2,800 บาท/ท่าน
 • Extra bed ผู้ใหญ่ เตียงเสริม ราคา/ท่าน รวมอาหารเช้า 3,000 บาท/ท่าน
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ