• ท่องทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะเชือก เกาะกระดาน
รหัส 019-0900
วันที่เดินทาง
ตลอดทั้งปี 2022-2023
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
3,900/คู่ บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
Maison De Cheer

ลูกค้าเดินทางถึงโรงแรมด้วยตนเอง – พักผ่อนตามอัธยาศัย ฯ

วันที่ 2
ท่องทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะเชือก เกาะกระดาน 

เจ้าหน้าที่รับลูกค้าเวลาประมาณ 8.00-8.30 น.- โปรแกรมทัวร์เต็มวัน “ท่องทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะเชือก เกาะกระดาน โดยเรือใหญ่  (อาหารกลางวัน+พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ) (จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศอุทยาน และสภาพอากาศ) เดินทางกลับที่พัก

วันที่ 3
เดินทางกลับ

ลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ ฯ

เงื่อนไข
  1. ที่พัก 3 วัน 2 คืน โรงแรม Maison De Cheer
  2. อาหารเช้าที่โรงแรม 2 มื้อ กลางวันในทัวร์ 1 มื้อ
  3. โปรแกรมดำน้ำ 1 วัน พร้อมอุปกรณ์ “ท่องทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะเชือก เกาะกระดาน โดยเรือใหญ่
  4. รถรับ-ส่ง ไปดำน้ำ
  1. ราคานี้ไม่รวมค่าอุทยาน
  2. ไม่รวม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
  3. ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ

อัตราค่าบริการ

3วัน2คืน ตลอดทั้งปี 2022-2023
Superior Double 3,900/คู่

นอนเพิ่ม 500/ท่าน

Deluxe Double

 

4,300/คู่

นอนเพิ่ม 600/ท่าน

  • เด็ก 0-7 ฟรี
  • เด็ก 8 ขวบขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/05/รูปภาพ1.png

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/05/รูปภาพ2.jpg

Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ