• สัมผัสเสน่ห์เกาะนามิ
 • สักการะวัดวาวูจองซา (Waujeongsa Temple)
 • เต็มอิ่มที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • ช้อปปิ้งตลาดทงแดมุน (Dongdaemun Market)
 • พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace)
 • ชมคลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon)
 • อิสระช้อปปิ้งใจกลางกรุงโซล เมียงดง (Myeong-dong)
 • นัมซานทาวเวอร์ (N Seoul Tower)
รหัส 027-0109
วันที่เดินทาง
สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
31,500 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพมหานคร

เช็คอินที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ แนะนำเป็นสายการบินไทย TG658 เวลา 23.10 – 06.35 น. ( ตามเวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ ) เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2)

หมายเหตุ : หากต้องการใช้เที่ยวบินอื่นกรุณาแจ้งก่อนทำการซื้อ เคาน์เตอร์เช็คอินปิด 1 ชม. ก่อนเครื่องออก กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชม.

วันที่ 2
กรุงเทพมหานคร - อินชอน -เกาะนามิ

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (Incheon International Airport)  รับสัมภาระเรียบร้อย เดินทางสู่หมู่บ้านฝรั่งเศส (La petite France) หรือหมู่บ้านสีลูกกวาด หมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์ของเมืองโพวองซ์ ฝรั่งเศส สีสันสวยงาม ทั้งยังเป็นฉากใหกับซีรีย์เกาหลีดังๆมากมายอีกด้วย เดินทางต่อสู่เกาะนามิ  สถานทีแสนโรแมนติคที่ตั้งชื่อตามท่านายพลนามิผู้ปราบกบฏ  เกาะแห่งนี้ท่านสามารถเก็บภาพความประทับใจที่ให้บรรยากาศแตกต่างกันทุกฤดูกาลเลยทีเดียว   จากนั้นไปกันที่วัดวาวูจองซา (Waujeongsa Temple) วัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่กลางภูเขาและวิวธรรมชาติที่สวยงาม ชมเศียรพระพุทธรูปไม้แกะสลักที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัดอีกด้วย

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 10 ชั่วโมง / วัน
 • มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • เข้าพักที่  SUN VALLEY  หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
เกาะนามิ – เอเวอร์แลนด์ – ตลาดทงแดมุน -โซล

เช็คเอาท์และเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ Everland สวนสนุกขนาดใหญ่และดีที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้ นอกจากเครื่องเล่นแล้วที่นี่ยังมีในส่วนของสวนสัตว์ และงานเทศกาลแบบต่างๆด้วย ให้ท่านได้เพลินเพลิดกับกิจกรรมต่างของทาง
เอเวอร์แลนด์  จากนั้นสนุกสนานกับการเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดทงแดมุน (Dongdaemun Market) แหล่งเสื้อผ้าแฟชั่นชื่อดังของเกาหลี มีทั้งขายส่งและขายปลีกให้ได้เลือกกันอีกด้วย

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 10 ชั่วโมง / วัน
 • มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • เข้าพักที่ BEST WESTERN PREMIER SEOUL GARDEN หรือเทียบเท่า
วันที่ 4
โซล -พระราชวังเคียงบกกุง - คลองชองกเยชอน - เมียงดง

เดินทางสู่พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) พระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังขนาดใหญ่และมีความเก่าแก่มากในกรุงโซล  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สำหรับผู้ที่เดินทางมากรุงโซลเลยทีเดียว  ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติ (National Folk Museum) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกในพื้นที่พระราชวังเคียงบก ซึ่งได้รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจของชาวเกาหลีเอาไว้ด้วย จากนั้นชมคลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon) เป็นคลองที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณอายุมากกว่า 600 ปี เป็นลำธารธรรมชาติที่ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล   เพลิดเพลินกับย่านช้อปปิ้งใจกลางกรุงโซล  เมียงดง (Myeong-dong) ที่นี่นับว่าเป็นศูนย์กลางของการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมเลยทีเดียว ภายในเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า  ร้านค้าแบรนด์เกาหลีและต่างประเทศ  ร้านอาหาร และของทานเล่น

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 10 ชั่วโมง / วัน
 • มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • เข้าพักที่ BEST WESTERN PREMIER SEOUL GARDEN หรือเทียบเท่า
วันที่ 5
โซลทาวเวอร์ – ตลาดอีแทวอน – กรุงเทพมหานคร

เช็คเอาท์และเดินทาง โซลทาวเวอร์ หรือ นัมซานทาวเวอร์ (N Seoul Tower) ตั้งอยู่บนยอดเขานัมซัง สูง 236 เมตร ให้วิวเมืองโซลและบริเวณรอบๆแบบ พาโนราม่า และพลาดไม่ได้เลยเมื่อมาเที่ยว Seoul Tower นั่นก็คือ สถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง  Love Key Ceremony และยังมีร้านอาหารบนหอคอยที่จะหมุนครบรอบทุก 48 นาที ชื่อว่า N Grill ให้บริการท่านที่สนใจอีกด้วย จากนั้นก่อนกลับ แวะถนนช้อปปิ้ง ตลาดอีแทวอน Itaewon Market Street   อีกหนึ่งตลาดที่รวมแฟชั่น เสื้อผ้า และของที่ระลึก ให้ได้เลือกซื้ออีกด้วย   จากนั้นไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (Incheon International Airport)  เพื่อทำการเช็คอิน  และเดินทางกลับกรุงเทพมหานครแนะนำ สายการบินไทย TG635  เวลา 17.30 – 23.05 น. (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 8 ชั่วโมง / วัน
 • มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

“ขอบคุณในความสนใจ และไว้วางใจให้เราได้เป็นผู้ช่วยในการออกแบบเส้นทางการเดินทางของคุณ แล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”

เงื่อนไข
 • ค่าพาหนะตามโปรแกรมที่ระบุ 4 วัน ( รถ Minivan จำนวน 7 ที่นั่ง ปรับอากาศส่วนตัวพร้อมคนขับรถพูดอังกฤษ )
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ 4วัน
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามโปรแกรม ค่าทิปเจ้าหน้าที่คนขับรถ
 • ค่าทิปเจ้าหน้าที่ไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่ากิจกรรมเสริม / ตั๋วเพิ่มเติม
 • ค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อค่ำทุกมื้อ
 • ค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ( Porter service )
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ทิปอื่น ๆนอกเหนือจากทิปคนขับรถ และ ไกด์ท้องถิ่น
 • บริการ รับ-ส่ง เอกสารสำหรับการเตรียมยื่นวีซ่า

ขั้นตอนการดำเนินการจอง และชำระเงิน :

 • หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ และได้มีการสรุปยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว จะต้องชำระเต็มจำนวนเงินภายใน 3 วัน
 • หลังจากการชำระเงินทางบริษัทจะดำเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทั้งหมด และชำระเงินกับทางต่างประเทศทันที
 • กรณีลูกค้าต้องการจองกิจกรรมเสริม ( Optional ) ต้องทำการจองและชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนการเดินทาง
 • เมื่อดำเนินการเรื่องวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่าง ๆ , หนังสือเดินทางที่ใช้ยื่นวีซ่า, ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋ว ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • และตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งมา ภายใน 7 – 10 วัน ก่อนเดินทางหรือทันทีที่การจองต่าง ๆ สำเร็จ
  กรณีไม่ต้องทำวีซ่า ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่าง ๆ , ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและตั๋วการเดินทางต่าง ๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งทันทีที่การจองต่าง ๆสำเร็จ
  เงื่อนไขการยกเลิกการจอง :
  เนื่องจากระบบการจองทั้งหมดเป็นการชำระเงินแบบเต็มจำนวน และเป็นการจองชำระผ่านระบบออนไลน์ ฉะนั้นการยกเลิกการจองจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกกับทางบริษัททุกรายการ เพราะในบางบริการการจองไม่สามารถคืนเงินได้เต็มจำนวน หรือไม่สามารถคืนได้เลย

ขนาดที่นั่งรถเช่า

 • รถ Minivan จำนวน 7 ที่นั่ง พร้อมเจ้าหน้าที่คนขับ สำหรับนักท่องเที่ยว 4 – 6 ท่าน

เงื่อนไขระยะเวลาของรถโดยสาร

 1.  ตามเงื่อนไขการเช่ารถพร้อมเจ้าหน้าที่ต้องมีชั่วโมงการทำงานไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในแต่ละวัน หากเกินเวลาจำนวนชั่วโมงที่กำหนดไว้ดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยประมาณ 50 EUR ต่อชั่วโมง และหากเกินในช่วงเวลา 22.00 น. – 07.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยประมาณ 60 EUR ต่อชั่วโมง
 2. เจ้าหน้าที่คนขับรถจะนำทางไปตามสถานที่ที่ตกลงกันไว้ตามโปรแกรมที่เสนอเท่านั้น หากออกนอกเส้นทางหรือไม่ได้เป็นไปตามเส้นทางที่ระบุไว้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อคำนวณและปรับราคาค่ารถ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในวันเดินทางจริง
 3. สำหรับประเทศอิตาลีจะสามารถจอดรถ ณ จุดที่เทศบาลอนุญาตให้จอดรถเท่านั้น ฉะนั้นในบางพื้นที่ หรือบางเมืองอาจจะต้องใช้การเดินทางเข้าเมืองด้วยวิธีอื่น ๆ หรือหากเป็น City Tour ต้องใช้การเดินในการชมเมืองนั้นๆ
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • มิ.ย.65 - ต.ค.65
 • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 129,500 บาท
 • กย.65 - ธค.65
 • 12 วัน 9 คืน
เริ่มต้น 94,999 บาท
 • กย.65 - ธค.65
 • 5 วัน 4 คืน
เริ่มต้น 30,500 บาท